top of page

30/5/22

יריד באר שבע
לנמלטי מלחמה וזכאי חוק השבות

נמלטת מהמלחמה באוקראינה?

אנחנו יודעים שזוהי תקופה מאתגרת בשבילך ורוצים לעזור לך.

הנך מוזמן\ת ליריד תמיכה לנמלטי מלחמה וזכאי חוק השבות שירכז את כל המענים הקיימים כדי להחזיר אותך למסלול.
 

היריד יכלול: עמדות מידע, הרצאות וחלוקת שי לכל משתתף שיגיע.

פרטים נוספים בקישורים להרשמה:

p.jpg

אני נמלט מלחמה

אני אזרח אוקראיני, לא זכאי חוק השבות, והגעתי לישראל אחרי ה-24/2/22

30.5.22   |   13:00 - 10:00

אני עולה זכאי חוק השבות

אני מוכר ע"י משרד העלייה והקליטה

30.5.22   |   19:00 - 16:00

אני לא יודע מה המעמד שלי,

לוגו עיריית באר שבע
tfc.png
אור-לוגו+סלוגן חדש.png
bottom of page